Bilder fra klubben

Monica Sjøvangen og Christos Sandvik på opplæring i skyting. Begge skaut veldig bra.