Priser 


Ammunisjon + Baneleige 

50 skudd 22 kal + bruk av bane og utstyr.

50 NOK 

Baneleige 

Om ein bruker eigen ammunisjon på trening.

20 NOK

Medlemskontingent


550 NOK / År