Konto : 3460 07 50617

Våre sponsorer

Vi har fått støtta og god hjelp frå private gjennom tjenesten SPLEIS frå Sparebank 1, og håper på sikt å få fleire som støtter klubben våras. f

Frå 31.03.2019 er vi grasrot mottakere.

Sparebanken Vest har sponsa oss med kr 10.000,- Dette er pengar som kjem godt med for og kunne tilby eit fritidstilbud i kommunen. - Tusen takk .

Send SMS med kodeord : grasrotandelen 993461849 til 60000, eller gå inn på norsktipping.no eller hos kommisjonær neste gang før du leverer inn tippinga og støtt oss.